Wie zijn wij

Abdijhof is gelegen op het voormalige abdijterrein Mariënkroon en eigendom van de Stichting Mariapoli Mariënkroon. Hier realiseert de Focolarebeweging haar doelstelling om bij te dragen aan een solidaire en meer coherente samenleving.

Met een programma van vormingsevenementen, studiedagen en overige activiteiten, ontvangt en inspireert de Focolare hier mensen om bouwers te worden aan een samenleving van meer samenwerking, nabuurschap en zorg voor elkaar.

De ontvangst en activiteiten worden gedragen door de bewonersgemeenschap die deels op het terrein woont en deels in de directe omgeving. In deze gemeenschap wordt het ideaal van Focolare geleefd en zichtbaar gemaakt.

Naast de eigen activiteiten ontvangt Stichting Mariapoli Mariënkroon ook iedereen die gebruik wil maken van de congresfaciliteiten onder de naam Abdijhof. De verhuur vindt plaats tegen marktconforme prijzen en de inkomsten komen geheel ten goede aan het goede doel. Stichting Mariapoli Mariënkroon is een erkende ANBI-stichting.