Wie zijn wij

Abdijhof is gelegen op het voormalige abdijterrein Mariënkroon en eigendom van de Stichting Mariapoli Mariënkroon. Hier realiseert de Focolarebeweging haar doelstelling om bij te dragen aan een solidaire en meer coherente samenleving.

Met een programma van vormingsevenementen, studiedagen en overige activiteiten, ontvangt en inspireert Focolare hier mensen om bouwers te worden aan een samenleving van meer samenwerking, nabuurschap en zorg voor elkaar.

De ontvangst en activiteiten worden gedragen door de bewonersgemeenschap die gedeeltelijk op het terrein woont en gedeeltelijk in de directe omgeving. In deze gemeenschap wordt de spiritualiteit van Focolare geleefd en zichtbaar gemaakt.

Naast de eigen activiteiten ontvangt Stichting Mariapoli Mariënkroon ook iedereen die gebruik wil maken van de congresfaciliteiten onder de naam Abdijhof. De verhuur vindt plaats tegen marktconforme prijzen. De inkomsten komen geheel ten goede aan het onderhoud van het gehele complex van abdijgebouwen en het terrein. Stichting Mariapoli Mariënkroon is een erkende ANBI-stichting.