Op deze pagina vindt u algemene informatie over de restauratiewerkzaamheden op het terrein van Mariënkroon. Om de restauratie gedurende 2016 te volgen met regelmatig nieuwe foto's en uitleg, klik dan hier

Achtergrondinformatie restauratie abdij, gastenverblijf en boogbrug

Met het restauratieproject werkt de Stichting Mariapoli Mariënkroon aan het behoud van het unieke culturele erfgoed. Hiermee kan Mariënkroon een unieke plaats blijven voor ontmoeting, spiritualiteit en zingeving. Met de restauratie krijgen de buitenkant van het abdijhoofdgebouw, de kapel van de abdij en het gastenverblijf een volledige opknapbeurt. Ook zal de rustieke gietijzeren boogbrug over de gracht in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

Noodzaak restauratie

In januari 2014 begon de fondsenwerving voor de restauratie, nadat al een omvangrijke subsidie van het Rijk was toegezegd. De restauratie van de abdij, het gastenhuis en de boogbrug is een dringende noodzaak. De gebouwen zijn aangetast door betonrot, houtrot en houtworm in de dakkap. Er zijn gebreken in de dakbedekking en ook het metsel- en voegwerk vertonen allerlei gebreken. Grote scheuren zijn zichtbaar in de muren. De glas-in-loodramen moeten opnieuw gelood worden. Van de brug zijn steunelementen doorgeroest en vele ornamenten zijn weggevallen.

Sponsors

Het bestuur van de Stichting Mariapoli Mariënkroon maakte in oktober 2015 bekend dat de financiering voor de restauratie van de abdijgebouwen op het terrein van Mariënkroon te Nieuwkuijk rond is. In totaal is er € 1,3 miljoen binnengekomen. De financiering is rondgekomen door subsidies van het rijk (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en de provincie Noord-Brabant, door gelden van het Prins Bernard Cultuurfonds / Meens Luyten Janssen Block Fonds, zie www.cultuurfonds.nl en van de Stichting Bouwcultuurfonds Leende) en door particuliere donaties en geldwerving door Mariënkroon.

logo Rijksdienst

logo Provincie Noord-Brabant

logo Prins Bernhard Cultuurfonds

logo St. Bouwcultuurfonds

Logo-Mariapoli-Marienkroon

 

Uitvoering restauratie

Het bestuur van de Stichting Mariapoli Mariënkroon heeft aan Boerman Kreek Architecten uit Steenderen de opdracht gegeven de restauratiewerkzaamheden uit te voeren en te begeleiden.

Aanbesteding

Het bestek is op 8 oktober 2015 naar vier aannemers en drie smeden gegaan. Hierbij is gekeken naar regionale spreiding en ervaringsdeskundigheid met restauratiewerkzaamheden. Uit de aanbesteding kwamen aannemer De Bonth van Hulten B.V. uit Nieuwkuijk en Smederij Oldenhave B.V. uit Vorden als laagste inschrijver naar voren. Het bestuur van de Stichting Mariapoli Mariënkroon heeft de opdrachten gegeven.

Restauratie brug

De boogbrug is in januari 2016 gedemonteerd en naar Smederij Oldenhave B.V. in Vorden gebracht.
Eind maart zal de gerestaureerde brug weer in Mariënkroon worden teruggeplaatst. Foto’s over de voortgang van de restauratie staan aan het begin van dit artikel.

Restauratie abdijgebouwen

Aannemer De Bonth van Hulten B.V. uit Nieuwkuijk heeft in februari 2016 de bouwplaats ingericht en is begonnen de abdij in de steigers te zetten. De werkzaamheden zullen heel 2016 in beslag nemen en de oplevering van de gerestaureerde abdij en gastenhuis is voorzien in december 2016. Foto’s over de voortgang van de restauratie staan aan het begin van dit artikel.

Nieuwe bestemming abdijgebouwen

De abdijgebouwen die nu gerestaureerd worden krijgen een nieuwe bestemming. Deze bestemming voldoet aan de doelstellingen van de stichting, namelijk het bevorderen van Mariënkroon als plaats van ontmoeting, dialoog, vorming en bezinning, ter inspiratie voor de opbouw van een meer leefbare samenleving.

Op de begane grond van het gastenhuis is in 2015 een moderne receptie ingericht. Deze receptie staat den dienste van iedereen die Mariënkroon bezoekt en ontvangt nu al dagelijks vele bezoekers.

Plannen renovatie binnenkant abdij

Er zijn vergaande plannen voor de renovatie van de 1e en 2e verdieping van de abdij. Daar is een uitbreiding voorzien van de overnachtingcapaciteit voor het huidige conferentiecentrum naar circa 100 slaapplaatsen (nu 45); voor het toenemend aantal groepen dat nu regelmatig moet worden afgewezen bij gebrek aan accommodatie.. De gastenkamers zullen met behoud van authentieke elementen worden aangepast aan de moderne tijd en ook de authentieke uitstraling van de abdijgangen zal zo veel mogelijk worden behouden. Er zullen noodzakelijke aanpassingen gedaan worden in verband met hedendaagse brandveiligheidseisen, zoals vluchtroutes. De warmte- en elektriciteitsinstallaties en het sanitair zullen worden gemoderniseerd.

Financiering renovatie en inrichting

Met eigen middelen en door fondsenwerving is al een aanzienlijk deel van de begrote kosten voor de renovatie van de 1e en 2e verdieping van de abdij gedekt. Als de financiering het toelaat, zullen de werkzaamheden voor de renovatie gedurende 2016 plaatsvinden.

Voor de inrichting van de gastenkamers ontbreekt nog een groot deel van de financiële middelen. Het streven is dat de nieuwe slaapaccommodatie in de abdij vóór de zomer van 2017 in gebruik kan worden genomen.

Ondersteun ons

Wilt u bijdragen aan de renovatie en de inrichting van de 1e en 2e verdieping van de abdij, dan zijn wij u zeer erkentelijk voor uw gift o.v.v. ‘gift renovatie abdij’ op IBAN rekening NL21 RABO 0136 5422 12 van Stichting Mariapoli Mariënkroon te Nieuwkuijk. De stichting is erkend als een ANBI-instelling.